Opennexus

Opennexus to rozbudowana platforma zakupowa umożliwiająca wspieranie, monitorowania i zarządzanie procesami zaopatrzenia i sprzedaży. System składa się z wirtualnego rynku, na którym stykają się interesy kupujących i sprzedających, systemu obiegu zamówień wewnętrznych umożliwiającego kontrolowanie procesów zapotrzebowania wewnętrznego firmy, a także systemu kontroli umożliwiającego łatwe sprawowanie nadzoru zarówno nad pracownikami zajmującymi się zakupem, jak i handlowcami oferującymi produkty na platformie. Parametrami uwzględnianymi przy poszukiwaniu najlepszych ofert jest nie tylko cena, ale również czas dostawy, wiarygodność partnera biznesowego, koszty poboczne operacji zakupu (wdrożenie dostawcy, transport, koszty obsługi zamówienia). Mechanizmy platformy umożliwiają również integrację niektórych modułów z systemami ERP klienta w celu uproszczenia systemu składania zamówień. Najważniejszym elementem systemu są moduły analityczne. Po zakończonej transakcji każdy kupujący może dokładnie przeanalizować odniesione korzyści wynikające z wykorzystania platformy. System Opennexus w szczegółowy sposób oblicza oszczędności, które wygenerowała transakcja, z uwzględnieniem wszelkich wprowadzonych parametrów, a także porównuje szacowane oszczędności przy wybraniu innych ofert. Cały system jest jedynym tak innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniem na rynku polskim i jedną z niewielu takich platform na świecie.

 

Najlepszym sposobem zapoznania się z tym rozwiązaniem jest dokumentacja video systemu opennexus lub sprawdzenie na żywo platformy na stronie www.opennexus.pl .

 

 

Referencje:

Tworzenie aplikacji Opennexus było dla nas przyjemnością i jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych efektów. Praca przy projekcie Opennexus przebiegała bardzo sprawnie po części za sprawą dobrego kontaktu Klient - My, a po części dzięki umiejętnościom i doświadczeniu naszych pracowników.  Z kontaktu, efektów i całego przebiegu pracy zadowolony jest również klient, który zlecił nam to oprogramowanie. Dowodem na pomyślny przebieg tworzenia oprogramowania oraz na wysoki poziom, który ono prezentuje, są  otrzymane od niego referencje, możliwe to przeczytania obok.